kuchynenamieru

Menu

Zásady ochrany osobných údajov


Úvodné ustanovenia

 1. Odoslaním formulára udeľujete súhlas spoločnosti Peter Pohančeník , so sídlom Zadubanská 186/37, Žilina 01003 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov “) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) ) spracovávala tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • dodací adresa
  • fakturačná adresa
 1. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, dodaciu adresu, fakturačnú adresu a e-mail spracováva Správca za účelom zaslania objednaného tovaru, poskytnutia služieb, vykonania platby, vystavenia účtovných dokladov, vykonávania zákazníckej súťaže a zasielania obchodných a marketingových oznámení. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov od poslednej objednávky.

 2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje Správcu.

 3. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

 1. Správca poveruje ako spracovateľa osobných údajov Poskytovateľa služby WebĽahko bližšie uvedeného na adrese https://www.weblahko.sk/pricelist/terms/?personal.